Szkolenia

Najwyższa jakość szkoleń.

  • All Activities
  • SZKOLENIA ACTSAFE
  • SZKOLENIA GWO ART / SLS
  • SZKOLENIA GWO BST14
  • SZKOLENIA GWO BTT (WKRÓTCE)
  • SZKOLENIA GWO EFA
  • SZKOLENIA IRATA / SPRAT
  • 14

ACTSAFE ACX LIFTING GOODS AND PERSONELL

ACTSAFE ACX LIFTING GOODS

GWO BASIC SAFETY TRAINING – BST OFFSHORE

GWO BASIC SAFETY TRAINING – BSTR OFFSHORE REFRESHER

GWO BASIC SAFETY TRAINING – BST ONSHORE

GWO BASIC SAFETY TRAINING – BSTR ONSHORE REFRESHER

SZKOLENIE IRATA L1

SZKOLENIE IRATA L2

SZKOLENIE IRATA L3

GWO BST MANUAL HANDLING – MH

GWO BST FIRE AWARENESS – FAW

GWO ENHANCED FIRST AID – EFA

GWO ENHANCED FIRST AID REFRESHER – EFAR

SZKOLENIE SPRAT

GWO ADVANCED RESCUE TRAINING – ART

GWO ADVANCED RESCUE TRAINING REFRESHER – ARTR

GWO SLINGER SIGNALLER – SLS

GWO BASIC TECHNICAL TRAINING – BTT

GWO BTT + INSTALLATION – BTT + I

GWO BTT MECHANICAL + INSTALLATION – BTT M+I

GWO BTT INSTALLATION – BTTI

GWO BTT HYDRAULIC – BTTH

GWO BTT MECHANICAL – BTTM

GWO BTT ELECTRICAL – BTTE

Kalendarz

Follow Us