Overview

IRATA LEVEL 3 - POZIOM 3

L3 - SUPERVISOR

Bardzo doświadczony technik dostępu linowego, który jest odpowiedzialny za zrozumienie i wdrożenie
procedur dostępu linowego, plan pracy i związaną z nim ocenę ryzyka oraz:

a) potrafi wykazać się umiejętnościami i wiedzą wymaganą na poziomie 1 i 2;
b) rozumie elementy i zasady bezpiecznego systemu pracy IRATA;
c) jest zaznajomiony z odpowiednimi technikami pracy i przepisami prawa;
d) ma rozległą wiedzę na temat zaawansowanych technik dostępu linowego i technik ratowniczych;
e) posiada odpowiednie i aktualne zaświadczenie o udzielaniu pierwszej pomocy.

Poziom 3 może zostać "Safety Supervisorem" dostępu linowego: patrz ICOP [TC-102] część 2, 2.6.2 w celu uzyskania wskazówek.

WYMAGANIA:

- Ukończone 18 lat
- Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu
- Minimum rok stażu pracy potwierdzonego wpisami w Logbooku jako L2
- Minimum zarejestrowanych 1000 godzin w Logbooku jako L2

CENA SZKOLENIA:

  • 3500 PLN

Quick Info

  • Liczba uczestników Max. 8
  • Czas trwania 32h-40h - 4-5 dni + egzamin
  • Koszt 3500 PLN
BOOK NOW