Overview

IRATA LEVEL 2 - POZIOM 2

L2 - TECHNIK

Doświadczony technik dostępu linowego, który jest w stanie wykonać bardziej złożone zadania pod
nadzorem L2:

a) potrafi wykazać się umiejętnościami i wiedzą wymaganą na poziomie 1;
b) jest zdolny do budowania bardziej złożonych stanowisk, w tym "złodzieja", odciągów i tyrolek;
c) potrafi podejmować działania ratownicze w różnych sytuacjach;
d) potrafi budować i używać systemy wyciągowe.

WYMAGANIA:

- Ukończone 18 lat
- Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu
- Minimum rok stażu pracy potwierdzonego wpisami w Logbooku
- Minimum zarejestrowanych 1000 godzin w Logbooku

CENA SZKOLENIA:

3500 PLN

Quick Info

  • Liczba uczestników Max. 8
  • Czas trwania 32h-40h - 4-5 dni + egzamin
  • Koszt szkolenia 3500 PLN
BOOK NOW