Szczegóły

IRATA LEVEL 2 - POZIOM 2

L2 - TECHNIK

Doświadczony technik dostępu linowego, który jest w stanie wykonać bardziej złożone zadania pod
nadzorem L3:

a) potrafi wykazać się umiejętnościami i wiedzą wymaganą na poziomie 1;
b) jest zdolny do budowania bardziej złożonych stanowisk, w tym "złodzieja", odciągów i tyrolek;
c) potrafi podejmować działania ratownicze w różnych sytuacjach;
d) potrafi budować i używać systemy wyciągowe.

WYMAGANIA:

- Ukończone 18 lat
- Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu
- Minimum rok stażu pracy potwierdzony wpisami w Logbook
- Minimum zarejestrowanych 1000 godzin w Logbook

CENA SZKOLENIA:

PROMOCJA 2500 PLN

Informacje

  • Liczba uczestników Max. 8
  • Czas trwania 40h - 5 dni + egzamin
  • Koszt szkolenia PROMOCJA 2500 PLN
ZAPISZ SIĘ