Overview

IRATA LEVEL 1 - POZIOM 1

L1 - STAŻYSTA

Technik dostępu linowego, który jest w stanie wykonać określony zakres zadań dostępu linowego pod nadzorem L1:

a) jest w stanie zrozumieć i przestrzegać procedur dostępu linowego, instrukcji dotyczących planu pracy i oceny ryzyka;
b) jest odpowiedzialny za kontrolę własnego sprzętu do dostępu linowego przed każdym użyciem ;
c) jest w stanie asystować przy olinowaniu i innych operacjach, pod kontrolą technika wyższego stopnia;
d) potrafi przeprowadzić proste ratownictwo w zjeździe oraz asystować w akcjach ratowniczych.

WYMAGANIA:

- Ukończone 18 lat
- Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu

CENA SZKOLENIA:

  • 3500 PLN

Quick Info

  • Liczba uczestników Max. 8
  • Czas trwania 32h-40h - 4-5 dni + egzamin
  • Koszt szkolenia 3500 PLN
BOOK NOW