Kurs GWO Enhanced First Aid Refresher - czyli GWO EFAR zawiera w sobie wszystkie elementy szkolenia GWO First Aid Refresher (FAR) oraz jest rozszerzony o elementy udrażniania dróg oddechowych, wentylacji przy pomocy worka samorozprężnego, podawania leków domięśniowo i umiejętności komunikacji z pacjentem.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

- 16 godzin - 2 dni

CZAS WAŻNOŚCI SZKOLENIA:

- 2 lata

WYMAGANIA MINIMALNE:

- Minimum 18 lat
- Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu
- Numer WINDA ID

CENA SZKOLENIA:

- 2200 PLN BRUTTO (23% VAT)

Informacje

  • Liczba uczestników Max. 12
  • Czas trwania 16h - 2 dni
  • Koszt 2200 PLN BRUTTO
ZAPISZ SIĘ!