Kurs GWO Enhanced First Aid - czyli GWO EFA zawiera w sobie wszystkie elementy szkolenia GWO First Aid (FA) oraz jest rozszerzony o elementy udrażniania dróg oddechowych, wentylacji przy pomocy worka samorozprężnego, podawania leków domięśniowo i umiejętności komunikacji z pacjentem.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

- 24 godziny - 3 dni

CZAS WAŻNOŚCI SZKOLENIA:

- 2 lata

WYMAGANIA MINIMALNE:

- Minimum 18 lat
- Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu
- Numer WINDA ID - możliwość założenia na miejscu

CENA SZKOLENIA:

  • 3300 PLN BRUTTO (23% VAT)

Informacje

  • Liczba uczestników Max. 12
  • Czas trwania 24h - 3 dni
  • Koszt szkolenia 3300 PLN BRUTTO
ZAPISZ SIĘ!