Szkolenie GWO Advanced Rescue Training, czyli GWO ART uczy technikow zaawansowanych technik ratowniczych, które pozwalają na przeprowadzenie ratownictwa z zamkniętych i ograniczonych przestrzenie np. z piwnicy, wieży i gondoli turbiny wiatrowej. Praktyczne ćwiczenia rownież utrwalają metody ratownictwa w pojedynkę, przygotowanie poszkodowanego do ewakuacji, praktyka ze sprzętem używanym do ratownictwa i ewakuacji. Ponadto w ćwiczeniach są zawarte metody ratownictwa ze spinnera, łopaty i piasty.

Pakiet GWO ART składa się z czterech modułów:

- GWO ART Hub, Spinner and Inside Blade Rescue - ART-H
- GWO ART Nacelle, Tower and Basement Rescue - ART-N
- GWO ART Single Rescuer: Hub, Spinner and Inside Blade Rescue - SART-H
- GWO ART Single Rescuer: Nacelle, Tower and Basement Rescue - SART-N

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

- 24 godziny - 3 dni

CZAS WAŻNOŚCI SZKOLENIA:

- ART-H, ART-N - 2 lata
- SART-H, SART-N - bezterminowe

WYMAGANIA MINIMALNE:

- Minimum 18 lat
- Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu
- Numer WINDA ID
- Ważne certyfikaty GWO WAH, FA i MH LUB GWO WAHR, FAR i MHR

CENA SZKOLENIA:

  • 5200 PLN BRUTTO (23% VAT)

Informacje

  • Liczba uczestników Max. 12
  • Czas trwania 24h - 3 dni
  • Koszt szkolenia 5200 PLN BRUTTO
ZAPISZ SIĘ!