Szkolenie ACTSAFE ACX LIFTING GOODS

Po ukończeniu tego kursu delegaci mogą:
- Opisać i wdrożyć ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa podczas pracy z urządzeniem ActSafe Ascender
- Opisać i wdrożyć podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące podnoszenia sprzętu.
- Opisać zagrożenia związane z pracą z bateriami litowo-jonowymi i jak się z nimi obchodzić.
- Powiedzieć, jakich lin należy używać podczas pracy z wyciągarkami ActSafe Power Asceder.
- Opisać wszystkie części i elementy sterujące wyciągarki oraz jej funkcje.
- Zademonstrować kontrolę przyrządów wstępnych przed użyciem.
- Zademonstrować, jak prawidłowo wprowadzać linę do przyrządu.
- Zademonstrować 4 konfiguracje podnoszenia sprzętu i sposób ich zmiany.
- Wskaż, w jakich zastosowaniach ActSafe Ascender mogą być używane do podnoszenia sprzętu.
- Zademonstrować procedury awaryjne.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

- 5 godzin - 1/2 dnia

CZAS WAŻNOŚCI SZKOLENIA:

- 2 lata

WYMAGANIA MINIMALNE:

- Minimum 18 lat
- Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu
- Kursant powinien posiadać ważne szkolenie z pracy na wysokości

CENA SZKOLENIA:

  • Zapraszamy do kontaktu

Informacje

  • Liczba uczestników Max. 6
  • Czas trwania 5h - 1/2 dnia
  • Koszt szkolenia Na zapytanie
ZAPISZ SIĘ!