Szkolenie ACTSAFE ACX LIFTING GOODS

Po ukończeniu tego kursu delegaci mogą:
- Ocenić, kiedy nie wolno używać wyciągarek ActSafe.
- Opisać i wdrożyć ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa podczas pracy z wyciągarkami ActSafe.
- Opisać i wdrożyć podstawowe wymagania dotyczące podnoszenia sprzętu.
- Opisać zagrożenia związane z pracą z bateriami litowo-jonowymi i jak się z nimi obchodzić.
- Powiedzieć, jakich lin należy używać podczas pracy z wyciągarkami SKYLOTEC ActSafe Power Asceder
- Opisać wszystkie części i elementy sterujące wyciągarki oraz ich funkcje.
- Zademonstrować kontrolę wyciągarki przed użyciem.
- Zademonstrować, jak prawidłowo wprowadzać linę do przyrządu.
- Zademonstrować bezpieczne i prawidłowe korzystanie z urządzeń do tworzenia kopii zapasowych używanych podczas pracy z ActSafe Power Ascender
- Zademonstrować 4 konfiguracje podnoszenia zarówno personelu, jak i sprzętu oraz sposób ich zmiany
między nimi, zachowując 100% tie-off.
-  Zademonstrować procedury awaryjne i ratownicze.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

- 8 godzin - 1 dzień

CZAS WAŻNOŚCI SZKOLENIA:

- 2 lata

WYMAGANIA MINIMALNE:

- Minimum 18 lat
- Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu
- Kursant powinien posiadać aktualne szkolenie i doświadczenie Dostępu Linowego (IRATA, SPRAT)
- Kursant powinien posiadać ważne szkolenie z pracy na wysokości

CENA SZKOLENIA:

  • Zapraszamy do kontaktu

Informacje

  • Liczba uczestników Max. 6
  • Czas trwania 8h - 1 dzień
  • Koszt szkolenia Na zapytanie
ZAPISZ SIĘ!